Teamet

Vi arbejder med hurtig reaktionstid, og med rummelighed

Organisering

Til fælles for vores team er, at alle er engagerede i at arbejde i snitfladerne mellem psykiatri og kriminalprævention. Teamet bakkes op af en stærk bestyrelse som ligeledes er konstitueret med udgangspunkt i værdierne tværfaglighed, ordentlighed og kvalitet. Her er flere bestyrelsesmedlemmer selv tidligere anbragte og engagerer sig i forvejen i, at forbedre vilkår for anbragte unge. 

Vores personale

I Delfinhuset vægter vi rummelighed, ærlighed og respekt for hinanden. For os er det vigtigt, at vi kender til hinandens styrker, så vi hver især kan gøre det som giver os energi. I sammensætningen af teamet er der derfor vægtet tværfaglighed og forskellighed som vigtige værdier.

I personalegruppen har vi flest pædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedsfagligt personale, m.fl. I teamet har flere af medarbejderne også andre uddannelser som kognitiv mentor, beskæftigelsesrettet coach, fysiurgisk massør, kurser i DAT, konflikthåndtering, Low Arousal, skånsom nødværge, samt alle har uddannelse i medicinhåndtering. Vi får fast supervision fra vores dygtige eksterne supervisor, og inddrager eksterne specialister i supervision på temaer som selvskade og selvmordsproblematikker, samt i forebyggelse af vold og overgreb.

Teamet er grundlæggende erfarent i arbejdet med psykiatriske udfordringer, som kræver behandling og indimellem indlæggelse. Herudover er teamet erfarent inden for forebyggelse og kriminalpræventive indsatser, og er dygtige til at arbejde “udaf” i lokalsamfund og dysfunktionelle miljøer.

Til sammen udgør vi en mangfoldighed af kompetencer og specialer, som vi matcher med de unge, og de behov som der skal arbejdes med i anbringelsen.

Fælles for vores tilgang til de unge er, at en stærkt fagligt fundament giver et godt afsæt til at levere en anerkendende og omsorgsfuld tilgang i tilbuddet. I Delfinhuset har vi også ambitioner om, at omsætte den styrkebaserede pædagogik i tilbuddet, samt senere på året videreuddanne os i  KRAP.

Ledelsen har i ligeledes gennemgået Styrkelederuddannelsen, som vi vil omsætte i personaleledelsen og i selve indsatsen med de unge i tilbuddet.

 

Bestyrelse

Thomas de Oliveira
Bestyrelsesformand

Alice Silkjær Møller
Bestyrelsesmedlem

Julie Christensen
Bestyrelsesmedlem

Finn Bjerke
Bestyrelsesmedlem

Ring til os

26 70 02 96