Om os

Lidt om vores grundlag og fokus i indsatserne

De unge kan komme fra en massivt skærmet enhed, og så til et åbent opholdssted som hos os. Flere af de har været anbragt flere gange før på større steder, og har ikke fungeret. I tilbuddet ønsker Delfinhuset at trivsel, sundhed og forebyggelse er centrale punkter i indsatsen – hvorfor det også kræver relevant, erfarent og uddannet personale, samt en løbende supervision.

I Delfinhuset arbejder et team på op til 12 socialpædagogiske medarbejdere, med en tværfaglig baggrund. Hos os har vi pædagoger, lærere, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, m.fl. og et lille vikarteam til at understøtte det faste personale, alle uddannede.

I Delfinhuset arbejder vi for at nedbryde siloer og er altid proaktive på, at sikre den unges navigation i sundheds- og retssystemet. Det sætter vi en dyd i, at vores medarbejdere kan.

Det er en bedre strategi at forbedre og bruge sine styrker mere end at arbejde på at mindske sine svagheder.”

Martin Seligman

Hvad er det Delfinhuset kan?

I Delfinhuset arbejder vi aktivt med ydre rammer og sansemæssige indtryk. Vi råder over 359 kvm., og huset i Orehoved, danner rammen for et hjemligt og hyggeligt sted at bo. Der er tæt kontakt med lokalsamfundet, og vi er medlem af beboerforeningen. I huset bor der ligeledes en hund, som giver unge og voksne en masse glæde og aktivitet i hverdagen. Delfinhusets tilgang er rummelig og mangfoldig, i smukke omgivelser på Falster, ved vand og skov.

Vi stiller krav til, at de ydre rammer skal være med til at give ro og tryghed, og ikke mindst tror vi på, at det gør en forskel, hvis vi inddrager hjælpemidler til at hjælpe den unge til at nedregulere sig i det daglige. Der er skrevne og uskrevne regler i huset, hvor de unge respekterer hinandens behov for ro omkring sig. Samvær reguleres, og de unge støttes heri. I huset har vi en husorden, som er vigtig at kende, idet der står hvordan vi gerne vil have, at vi respekterer hinanden i huset. Omsorg og detaljegrad er nøgleord for os, der i huset gør os umage for at støtte op om vores dygtige unge mennesker.

En dag i Delfinhuset

Hver ung har en primær- og sekundærpædagog, som de er tæt knyttet til. Herudover kender alle unge de andre voksne, som de ligeledes har tæt kontakt med. Den unge har et ugeskema, som de står for, og har udfyldt med deres voksne.

På skemaet kan der eks. stå skoletid, baskettræning, ridning, ergoterapi, svømmehal, ture ud af huset, besøg fra familie, m.v. Der er koordineret hjemmesamvær med familie i de weekender, som passer og der laves aftaler for højtider og andre fejringer, så den unge kan have gode oplevelser med familien. På skemaet står der også den unges pligter, som den unge har medindflydelse på. Dette kan være tøjvask, rengøring og oprydning på værelset.

Om søndagen planlægges ugens madplan, og alle unge kan give deres mening om hvilke retter, de gerne vil spise i den kommende uge. Der er ungemøde hver 4. uge, og her har den unge maksimal indflydelse på aktiviteter, planlægning af ture og indretning af huset. Delfinhuset er de unges hus, og det skal være deres hjem. Derfor er det også åbent for deres kære, som gerne vil være en del af deres liv.

Når det bliver hverdag

Den unge samarbejder med Delfinhuset omkring hvordan en hverdag eks. med fritidsaktiviteter, uddannelse og beskæftigelse, venneaftaler og samvær med familien, kan se ud, i sin bedste form. Der er unge der kan rumme en mere fyldig ugeplan end andre, eller kan være i en større klasse, og andre skal have det mindre. En træning i selvstændighed kan derfor øges, i takt med at den unge er tryg i den sfære som de bevæger sig i, og kan navigere i den selv.

Støtte og kommunikation

Der kan være perioder hvor den unge har brug for større støtte end andre, og derfor er det vigtigt at følge tæt op på den unges deltagelse og de relationer, som er vigtige at støtte op om. I huset bruger vi flere måder at udtrykke os på, og give udtryk på, hvordan vi har det. I hverdagen er vi kreative, og hjælper den unge til at arbejde med sig selv omkring følelser, sansning, grænser og selvomsorg. I Delfinhuset har vi også en hurtig reaktionstid hvis en ung har det svært, for der er ingen der skal være overladt til sig selv.